22 kwietnia 201961 867 68 12sekretariat@spolecznajedynka.pl

W środę, 11 stycznia, odbyła się w naszej szkole niecodzienna rozprawa sądowa.

Wzięli w niej udział dyrektorzy i nauczyciele szkół społecznych z Poznania i Warszawy, a także grupa uczniów poznańskiej Społecznej Jedynki. Przed niezawisłym sądem stanął stosunkowo nowy, ale zarazem już niemal wszechobecny uczestnik życia społecznego — smartfon.

Inicjatorem przedsięwzięcia i zarazem przewodniczącym składu sędziowskiego był Jarosław Pytlak — redaktor naczelny kwartalnika "Wokół Szkoły” oraz dyrektor Zespołu Szkół STO na Bemowie. Główny oskarżyciel — Tomasz Karolak, dyrektor ZSS nr 1 w Poznaniu — odczytał obszerny akt oskarżenia, zarzucając oskarżonemu między innymi przyczynianie się do osłabiania realnych relacji między ludźmi oraz narażanie młodych ludzi na ukryte w internecie wszelkie zło tego świata. Zeznania świadków, powołanych spośród zarówno nauczycieli, jak uczniów, ukazały, że oskarżony nie jest postacią jednoznacznie negatywną.Obrońca oskarżonego — mecenas Igor Kozak, psycholog i nauczyciel z ZSS nr 1 w Poznaniu - w swej mowie obrończej wykazywał, że smartfon, jak każde narzędzie, może być wykorzystywany do dobrych i złych celów.

Wydanie wyroku nie było łatwym zadaniem, tym bardziej, że możliwości ostatecznego werdyktu obejmowały szeroki zakres możliwości: od całkowitej banicji po uniewinnienie. Dostrzegając zagrożenia wykazane przez prokuratora, a także uznając główną tezę obrony (smartfon to narzędzie) sąd zarekomendował stworzenie w szkole „kodeksu smartfonowego”, obowiązującego dorosłych i uczniów, oraz wydawania uczniom, którzy potwierdzą w praktyce znajomość dotyczących ich reguł tego kodeksu „smartfonowego prawa jazdy”. Zgodnie z zaleceniem sądu część dotycząca dorosłych powinna być opracowana jako pierwsza i uzgodniona z radą pedagogiczną i przedstawicielami rodziców, część uczniowska natomiast winna powstać w porozumieniu z władzami samorządu szkolnego.

Impreza zyskała bardzo pozytywne opinie uczestników i można mieć nadzieję, że będzie w przyszłości kontynuowana, jako forum wymiany myśli na ważne tematy pedagogiczne. Osoby zainteresowane relacją telewizyjną mogą ją znaleźć na antenie poznańskiego ośrodka TVP3, https://poznan.tvp.pl/28579591/11012017-godz2000 (materiał znajduje się w piętnastej minucie nagrania).

Dane kontaktowe

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 i Społeczne Gimnazjum nr 1
im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu
Społecznego Towarzystwa Oświatowego

ul. Grunwaldzka 154, 60-309 Poznań
tel. 61 867 68 12, fax. 61 661 88 84

e-mail: sekretariat@spolecznajedynka.pl
telefon do szkoły po godz. 15.00 (portiernia) 61 661 88 41
bezpośredni telefon do świetlicy: +48 730 389 328, 61 661 83 32

KONTO: BZ WBK 40 1090 1346 0000 0000 3403 4262

KRS: 0000061987

Znajdź na stronie

od grosika    fundusze

logo ose large

© 2019
Wykonanie: Solmedia.pl